Copyright 2018 - AT SOLUTIONS

Мрежни решенија

Преносот и менаџирањето со огромната количина на податоци е се побитно за Вашата компанија. Брзината и ефикасноста на на мрежата зависи пред се од нејзината инфраструктура. АТ СОЛУТИОНС Ви нуди комплетно проектирање, инсталација и менаџирање на Вашата ЛАН мрежа со цел даа постигнете врвни перформанси при користење на апликациите. Денес се почесто се потценува комуникацискиот линк помеѓу помеѓу вмрежените уреди, а погрешното дизајнирање на каблирањето, погрешниот избор на клучните мрежни уреди, нивната поставеност и поврзување доведува до лоши перформанси, непредвидливи падови и многу други проблеми.

Правилниот дизајн, инсталација и одржување на инфраструктурата е од фундаментална важност за вкупните перформанси и доверливоста на мрежата. Располагаме со стручен кадар за проектирање, имплементација и менаџирање на компјутерски мрежи со светски признаени сертификати за нивното ниво на стручност во областа на компјутерските мрежи.

СЕ ЗАЛАГАМЕ

 
„Наша приоритетна цел е да одговориме брзо и квалитетно на Вашите потреби, затоа имаме ангажирано високо квалификуван стручен кадар за брзо и квалитетно извршување на задачите.“ 
Аврамов Трајче, извршен директор во АТ СОЛУТИОНС
f t g m

Контакт

ДПТУ АТ СОЛУТИОНС ДООЕЛ Гевгелија

Ул. „Булевар Гевгелија“ бр. 86Т 1480 Гевгелија, Р. Македонија

Тел.: +389 78 448 990

е-пошта: contact@at-assist.com

Локација